School in Lamani dorp (15 km van Badami)
Zijn hele bezit. Hij behoort tot de betere. Noemen bij de Lamani's alle jongens 'Vishal'?