In Lamani dorp (15 km van Badami)
Thuis bij Lamani. Haar schoolwerk kwam uit de boekentas.