In Lamani dorp (15 km van Badami)
Ze werkte thuis op de grond verder.