P-pento en cirkels

We vonden de inspiratie voor deze vraag bij de Vlaamse Wiskunde Olympiade 1992-Eerste ronde.

De P-pentomino heeft een oppervlakte van 5 cm². Op elke monomino worden vier even grote halve cirkels getekend die volledig symmetrisch liggen en raken. Zoek de oppervlakte van het gearceerde deel.

Hint