Vraag 17

We vonden de inspiratie voor deze vraag bij de Vlaamse Wiskunde Olympiade 1997-Tweede ronde.

 In elk vierkant met zijde 5 cm van de Z-pentomino is een gelijkbenig trapezium ingeschreven.
Bepaal de oppervlakte van het trapezium.

De oppervlakte van het trapezium is gelijk aan het verschil van de oppervlakte van een monomino en de oppervlaktes van de vier rechthoekige driehoeken

Oplossing