Versnijden van 2 pentomino's tot een vierkant

Aangezien 2 pentomino's samen een oppervlakte 10 hebben moeten we een vierkant maken met oppervlakte 10.
We kunnen 10 schrijven als de som van de kwadraten van 1 en 3. Dus als we een rechthoekige driehoek hebben met rechthoekszijden 1 en 3 dan is de schuine zijde ook de zijde van een vierkant met oppervlakte 10.
Onderstaand gif komt uit onze syllabus van NWD 2002


We kregen van Aad van de Wetering een overzicht van alle mogelijke combinaties van 2 pentomino's versneden tot een vierkant in zo weinig mogelijk stukken.

De groene vakjes zijn gevonden door Helmut Postl.


dissection to a squaredissection to a square

dissection to a squaredissection to square


We hebben met geogebra ook een animatie gemaakt van een TX-pentomino-versnijding.
Ook in Battambang (Cambodja) wisten de monniken hoe ze het vierkant moesten maken.