Vraag 23

We vonden de inspiratie voor deze vraag bij de Vlaamse Wiskunde Olympiade 1989-Tweede ronde.

Op elk vierkant van de V-pentomino is een rood kruis getekend met even brede armen, met een blauw vierkant in het centrum en dit alles op een witte achtergrond. Het rode samen met het blauwe gedeelte beslaat samen 36% van de oppervlakte van de pentomino. Welk procent van de oppervlakte van de pentomino is blauw?

Hint
We kunnen het percentage blauw in één vierkant zoeken aangezien dit hetzelfde zal zijn als bij de V-pentomino.
Veronderstel om gemakkelijk te kunnen rekenen dat de oppervlakte van één vierkant 100 is.
De oppervlakte van het blauwe vierkantje is de som van de vier rode driehoekjes die de uiteinden vormen van de rode armen.

Met de witte driehoeken kunnen we een vierkant maken waarvan we de oppervlakte kennen.

Oplossing